A felmondás és a felmondó levél - BM Recruitment
BM Recruitment letölthető dokumentumai
 

Felmondás, és felmondó levél

Karriertervezés során felmerül az a kérdés, hogy amennyiben sikeres az álláskeresés, mi a módja annak, hogy megváljunk munkahelyünktől.
A következőkben néhány tanáccsal és letölthető mintával szeretnénk segíteni azokat, aki még nem jártasak ezen a területen, hogy az új munkahely betöltése és az előző munkahely elhagyása közötti időszak problémamentesen és a törvényi előírásoknak megfelelően menjen végbe.

Felmondás a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével

Ez történhet a felek munkaviszony megszüntetésére irányuló írásbeli nyilatkozatával, amelyben meg kell jelölni a munkajogviszony megszűnésének időpontját.

Rendes felmondás

Fontos azt tudni, hogy a felmondás joga mind a munkavállalót, mind a munkáltatót megilleti. Rendes felmondás esetén egy olyan írásbeli nyilatkozatot kell létrehozni, mely a jogviszony megszüntetésére irányul, ám az érvényességéhez a másik fél nyilatkozata nem szükséges. Azonban vannak különbségek a munkáltatói és a munkavállalói rendes felmondás között:
A munkáltató rendes felmondás esetén köteles írásban megindokolni felmondását (kivételt képez, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül.) Az indoklásból világosan ki kell tűnnie a felmondás okának, mert vita esetén a munkáltatónak kell bizonyítania az indoklás valóságát. Ilyen esetben nem elégséges a hivatkozás a munkavállaló alkalmatlanságára, ha nem konkrétumra vonatkozik.

A felmondásnak 3 lehetséges indoka lehet:

  • a munkavállaló képességeivel összefüggő ok
  • a munkaviszonnyal és a munkahelyi magatartással kapcsolatos ok,
  • a munkáltató működésével összefüggő ok

Végkielégítés rendes felmondás esetén
Munkáltatói rendes felmondás vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a munkavállaló jogosult végkielégítésre, ha a munkáltatónál munkaviszonyban töltött ideje legalább három év. A végkielégítés összege az eltöltött időtartamtól függően változhat.
A munkavállaló rendes felmondással bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti a határozatlan idejű munkaviszonyát. Ilyen esetben azonban a munkáltató ragaszkodhat a felmondási idő teljes letöltéséhez. A felmondási idő legalább 30, legfeljebb 365 nap lehet.

A rendkívüli felmondás

A rendkívüli felmondás a rendes felmondástól abban különbözik, hogy a rendkívüli felmondáskor a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetésére irányul. Ilyen esetben is szükséges a világos, egyértelmű indoklás.
Rendkívüli felmondással olyankor lehet élni, ha akár a munkáltató, akár a munkavállaló a munkaviszony szempontjából lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal megszegi, illetve minden olyan esetben, amikor a felek egyike a munkaviszony fenntartását magatartásával lehetetlenné teszi.

A próbaidő alatti azonnali felmondás nem tartozik a rendkívüli felmondás hatálya alá. Ebben az időszakban ugyanis bármelyik fél írásba foglalt jognyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyt. Ezt egyébként a munkaszerződésben is rögzíteni kell.
Mindennemű munkaviszony megszűnése esetén a munkavállalóval el kell számolni, a munkáltatóhoz tartozó eszközöket, munkaterületet át kell adni, a munkavállaló addigi járandóságát ki kell fizetni, illetve a munkaviszonyra vonatkozó igazolásait, „kilépő papírjait” részére ki kell adni.

A munkavállalásra vonatkozó mindennemű kérdéseket a Magyar Állam a Munka Törvénykönyvében szabályoz, melynek hatályos törvényeit részletesen a www.magyarorszag.hu oldalon lehet elérni elektronikus formában.